ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอสเตือนอย่าหลงเชื่อ ข่าวปลอม กรณีเอกสารหนังสือรับรอง และแสดงการยินยอม เงื่อนไขการรับวัคซีนโควิด 19


        นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมือง กล่าวว่า ตามที่มีเอกสาร ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เอกสารหนังสือรับรอง และแสดงการยินยอม เงื่อนไขการรับวัคซีนโควิด 19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

  

          กรณีเอกสารรับรอง และแสดงการยินยอม เกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิด 19 ซึ่งได้ระบุว่าหากอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนหน่วยงานจะชดเชยเป็นเงิน 10 ล้านบาท ด้วยนั้น ทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวและชี้แจงว่า เป็นเอกสารปลอม โดยในการเข้ารับการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการต่าง  จะมีแบบคัดกรองสุขภาพว่าสามารถรับการฉีดได้หรือไม่ เช่น โรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยา ประวัติการได้รับวัคซีน การแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบวัคซีน การติดเชื้อโควิดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ภาวะโรคประจำตัวที่อาการยังไม่คงที่ การตั้งครรภ์การเจ็บป่วย การรับวัคซีนชนิดอื่นๆ ในระยะที่ผ่านมา เป็นต้น รวมทั้งให้คำแนะนำเรื่องประสิทธิผลของวัคซีน การปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันตนเอง อาการที่อาจพบได้และการปฏิบัติตัวหลังการฉีดวัคซีนโควิด 19  และอาการที่ควรไปพบแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล เข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 เพื่อตัดสินใจรับการฉีดวัคซีนก่อนลงนามยินยอมฉีดวัคซีนโควิด 19 และผู้ให้บริการที่หน่วยบริการจะลงนามในแบบฟอร์มด้วย

สำหรับกรณีมีอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีน สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผ่านโรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สปสชเขตพื้นที่ ซึ่งมีคณะอนุกรรมการทั้ง 13 เขตทั่วประเทศดำเนินการพิจารณาเรื่องเงินเยียวยา โดยกรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวรไม่เกิน 4 แสนบาทเสียอวัยวะพิการ ไม่เกิน 240,000 บาทบาดเจ็บ/เจ็บป่วยต่อเนื่อง ไม่เกิน 1 แสนบาท ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง  ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้ที่เว็บไซต์ https://www.moph.go.th หรือสอบถาม โทร 02 5901000

  

         ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันแก้ไขปัญหาข่าวปลอม เมื่อได้รับข่าวสารข้อมูลผ่านโซเชียล ควรตรวจสอบให้รอบด้าน เลือกเชื่อ เลือกแชร์ และสามารถติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม ได้ผ่านช่องทางต่างๆ ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ดังนี้ ไลน์ @antifakenewscenter  เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com/ ทวิตเตอร์ https://twitter.com/AFNCThailand และช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87

 

_____________icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร