ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“ชัยวุฒิ” หนุนขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะต้นแบบ ต่อยอดจากกทม.สู่พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญทั่วประเทศ


           “ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส เปิดงาน Smart Economy Showcase จังหวัดสงขลา ปักธงนำร่องโครงการส่งเสริมพื้นที่ต้นแบบทางเศรษฐกิจ ในเขตกรุงเทพฯ ให้ขยายผลสู่พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอื่นๆ ทั่วประเทศ จับคู่ผู้ประกอบการ-สตาร์ทอัพ เร่งเครื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล สร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มศักยภาพแข่งขันยุคนิวนอร์มัล

 

           นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า วันนี้ (19 พ.ย. 64) ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ Smart Economy Showcase ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เป้าหมาย ที่อยู่ในแผนการต่อยอดความสำเร็จการส่งเสริมพื้นที่ต้นแบบทางเศรษฐกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร และขยายผลสู่พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอื่นๆ ของประเทศ

 

            สำหรับงาน Smart Economy Showcase จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ประกอบการในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงได้พบปะเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพกว่า 30 รายใน 5 ประเภทเทคโนโลยี ได้แก่ โลจิสติกส์/การจัดส่งสินค้า, ดิจิทัล คอนเทนต์, POS, e-Payment และภาคบริการ

 

            นอกจากนี้ ยังมีบริการให้คำปรึกษากับผู้สนใจ ตลอดจนเจรจาจับคู่ธุรกิจ และร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์คช้อป) เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ จากเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรง เพื่อเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง ก่อนนำไปต่อยอด และสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

 

            “หนึ่งในพันธกิจสำคัญที่กระทรวงดิจิทัลฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สังคม ชุมชนในชนบท เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” นายชัยวุฒิกล่าว

 

             ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา ถือเป็นหนึ่งในสามจังหวัดเศรษฐกิจ (จังหวัดอุบลราชธานี สงขลา และพิษณุโลก) ที่ ดีป้า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ซึ่งรับมอบนโยบายไปขับเคลื่อนพันธกิจสมาร์ทซิตี้  มุ่งหวังที่จะต่อยอดการส่งเสริมพื้นที่ต้นแบบทางเศรษฐกิจ โดยคาดหมายว่างานนี้ จะมีผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 500 ราย เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจมากกว่า 9 ล้านบาท กระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยมากกว่า 450 ราย

 

**********************icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร