ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ตรวจฯ ดีอีเอส ร่วมพิธีเปิดบริการฟรีไวไฟความเร็วสูง ในรพ.ยุพราชฯ นำร่อง อุดร-หนองคาย ชูนวัตกรรมดิจิทัลด้านการแพทย์บริการประชาชน


           เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมพิธีเปิดบริการฟรีไวไฟความเร็วสูง (IBUZZ Privilege Free WIFI) ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลพระยุพราชท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องค์มนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดบริการฯ ทั้งนี้ โรงพยาบาลพยุราชฯ ร่วมกับบริษัท เอ็นที ไอ บัซซ์ จำกัด ในการพัฒนาระบบแพทย์ทางไกลและระบบบริการรักษาของโรงพยาบาลฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการแพทย์ที่ทันสมัย รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ บุคลากร และประชาชนที่อยู่ในพื้นทีห่างไกล ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งโครงการดังกล่าวจะขยายติดตั้งบริการฟรีไวไฟความเร็วสูง ภายในโรงพยาบาลพยุราชฯ ให้ครบทั้ง 21 แห่ง ต่อไป

 

*********************

 

 

 icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร