ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
“ชัยวุฒิ” หนุนไทยเจ้าภาพ DigiTech ASEAN Thailand 2021 อีเว้นท์ออนไลน์แห่งอาเซียนหนุนธุรกิจเทคโนโลยีและดิจิทัล


          “ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส หนุนผู้ประกอบการไทยเป็นเจ้าภาพ จัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านรูปแบบออนไลน์ 24-26 พ.ย.นี้  เปิดเวทีรวมผู้ประกอบการกว่า 100 แบรนด์จากทั้งในไทยและต่างประเทศ คาดมีผู้เข้าร่วมชมงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า 3,500 ราย  

 

          นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ประเทศไทยเตรียมเปิดงานจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านดิจิทัลระดับอาเซียน ภายใต้ชื่องาน DigiTech ASEAN Thailand 2021 Online Event ในวันที่ 24-26 พ.ย. นี้ โดยเป็นการจัดงานผ่านรูปแบบออนไลน์ รวบรวมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลกว่า 100 แบรนด์จากทั้งในไทยและต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์, ฮ่องกง, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น เป็นต้น คาดว่าจะได้รับความสนใจและมีผู้เข้าชมงานผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 3,5000 คนตลอดระยะเวลาจัดงาน

 

          ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นหนี่งในผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ และองค์กรภาคธุรกิจหลากหลายสาขา โดยงาน DigiTech ASEAN Thailand 2021 Online Event  จัดขึ้นภายใต้ธีม “Connecting You with the Global Tech and Digital Community” สนับสนุนการผลักดันการนำดิจิทัลมาใช้เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ โดยในอีเว้นท์ออนไลน์นี้พร้อมนำเสนอโซลูชั่นล่าสุดเพื่อธุรกิจ ได้แก่ ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ ปัญญาประดิษฐ์ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อีคอมเมิร์ซและการตลาดดิจิทัล  ดาต้าและคลาวด์ สมาร์ทโซลูชั่นส์และไอโอที รวมไปถึงเทคโนโลยี 5G และเครือข่าย อีกทั้ง เปิดเป็นเวทีพบปะของกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ใช้เทคโนโลยี สร้างโอกาสทางธุรกิจ และเรียนรู้จากสัมมนาออนไลน์

 

          “ภารกิจของเราคือ การส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มาใช้ในธุรกิจทุกรูปแบบ และยังสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มมูลค่า ให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย แผนพัฒนาดิจิทัล 20 ปีของเราเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ  DigiTech ASEAN Thailand 2021 Online Event  จึงเป็นงานที่ทุกท่านจะได้เห็นและได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล งานนี้จึงถือว่าเป็นงานที่สนับสนุนพันธกิจของกระทรวงฯ” นายชัยวุฒิกล่าว

 

           ทั้งนี้ Digitech ASEAN Thailand สนับสนุนโดยกระทรวงดิจิทัลฯ, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส, สมาคมไทยไอโอที,  สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศฮ่องกง, สมาคมเทคโนโลยีอีเว้นท์ประเทศฮ่องกง, สมาคมการค้าดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย-อาเซียน, สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย, สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัล, เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย, สมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของข้อมูลประเทศสิงคโปร์, สมาคมความปลอดภัยเครือข่ายประเทศญี่ปุ่น และสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไต้หวัน เป็นต้น

 

           นอกเหนือจากงานแสดงสินค้าแบบออนไลน์แล้ว งานนี้ยังมีการจัดสัมมนาออนไลน์กว่า 60 หัวข้อและประเด็นที่น่าสนใจ มีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมบรรยายทั้งในแง่มุมของแนวโน้มของอุตสาหกรรมและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยคาดหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์กว่า 1,000 ราย

 

*****************icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss