ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ดีอีเอส เผยผลการประสานงานตรวจสอบเฟคนิวส์ พบสัดส่วนข่าวจริงขยับขึ้นต่อเนื่อง


          “นพวรรณ” โฆษกดีอีเอสฝ่ายการเมือง สรุปสถานการณ์ข่าวปลอมรอบสัปดาห์ ข่าวเกี่ยวกับโควิดเริ่มชะลอตัว ด้านภาพรวมการประสานงานตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบสัดส่วนข่าวจริงขยับสูงขึ้น

 

           นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมือง กล่าวว่า สรุปผลการมอนิเตอร์ และรับแจ้งข่าวปลอมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 8-14 .. 64 โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม มีข้อความที่เข้ามาจำนวน 11,567,491 ข้อความ โดยจากการคัดกรองมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) จำนวน 196 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 105 เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับโควิด 48 เรื่อง

 

           จากการประสานงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข่าวที่ได้รับผลการตรวจสอบกลับมาแล้ว จำนวน 56 เรื่อง โดยพบว่ามีสัดส่วนที่เป็นข่าวจริง 30 เรื่อง ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีว่า ข้อมูลข่าวสารที่มีการเผยแพร่กันในวงกว้างบนออนไลน์และโซเชียล มีสัดส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงขยับเข้ามาแทนที่ในฟากข้อมูลเท็จหรือข้อมูลบิดเบือนเพิ่มขึ้น สะท้อนว่าบทบาทของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมในการเผยแพร่ความรู้และการสร้างความตระหนัก ให้กับประชาชนในเรื่องการตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ต่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้เผยแพร่เฟคนิวส์ที่สร้างผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และประชาชน” นางสาวนพวรรณกล่าว

 

           สำหรับข่าวปลอมที่มีคนสนใจสูงสุด 3 อันดับแรก รอบสัปดาห์ล่าสุดนี้ ประเด็นวัคซีนกลับมาได้รับความสนใจอย่างมากอีกครั้ง โดยเฟคนิวส์เรื่องวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา เป็นยาพิษ หากฉีดจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 2 ปี ได้รับความสนใจจากประชาชนมากสุด ตามมาด้วย ข่าวปลอมเรื่องเด็กอายุ 11 ปี ถูก คฝควบคุมตัวที่ชุมชนดินแดง และเรื่อง คฝ.ที่ถูกยิงเข้าศรีษะบริเวณแฟลตดินแดง เป็นการยิงพลาดของตำรวจ ที่ตั้งใจจะยิงประชาชน ตามลำดับ

 

           นางสาวนพวรรณ กล่าวว่า อยากขอความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจากประชาชนช่วยกันแก้ไขปัญหาข่าวปลอมเมื่อได้รับข่าวสารข้อมูลผ่านโซเชียล ควรตรวจสอบให้รอบด้าน เลือกเชื่อ เลือกแชร์ และสามารถติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม ได้ผ่านช่องทางต่างๆ ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ดังนี้ ไลน์ @antifakenewscenter  เว็บไซต์https://www.antifakenewscenter.com/ ทวิตเตอร์ https://twitter.com/AFNCThailand รวมถึงหากประชาชนพบข้อมูลการกระทำผิด เบาะแสการฉ้อโกงหรือหลอกลวงทางโซเชียล โทร. 1212 เพื่อจะประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

___________________icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss