ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“ชัยวุฒิ” ร่วมเวทีประชุมรัฐมนตรีโต๊ะกลม ในงาน ITU Digital World 2021 ผ่านการประชุมทางไกล


      ชัยวุฒิ” ร่วมเวทีประชุมรัฐมนตรีโต๊ะกลม ในงาน ITU Digital World 2021 ผ่านการประชุมทางไกล ชูนโยบายสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เร่งเดินหน้าโครงการเน็ตประชารัฐ  Open Access โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

 

       เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมรัฐมนตรีโต๊ะกลม (Ministerial Roundtable) ภายใต้งาน ITU Digital World 2021 ในรูปแบบการประชุมทางไกล  ห้องประชุม MDES 2 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การประชุมดังกล่าวจัดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ร่วมกับประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเร่งรัดการปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้หัวข้อหลัก “Building the digital world. Together.” 

 

       โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และภาคเอกชน ของประเทศสมาชิกITU เข้าร่วม  อาทิ  H.E. Mr. Mustafa Jabbar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์ สารสนเทศและการสื่อสารบังกลาเทศ H.E. Mr. Karma Donnen Wangdi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ภูฏาน H.E. Mr. Nguyen Huy Dung รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และH.E. Mr. Yuji Sasaki ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร ญี่ปุ่น มีผู้เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ประมาณ 200 คน

 

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ Boosting Infrastructure: Rethinking the Role of Government in Digital Transformation โดยได้กล่าวถึง การให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ โดยมีกระทรวงฯ เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการของไทย ได้แก่ โครงการเน็ตประชารัฐ และนโยบาย Open Access โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งไทยเน้นย้ำว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นเรื่องที่รัฐบาลของทุกประเทศต้องให้ความสำคัญ เพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงและเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อมุ่งเป้าหมายไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน

 

_______________

 

 icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร