ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“ชัยวุฒิ” ยกเทศบาลเมืองป่าตองหนึ่งในต้นแบบสมาร์ท ซิตี้


       “ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส ชื่นชมการขับเคลื่อนโครงเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ท ซิตี้ของเทศบาลเมืองป่าตอง ยกให้เป็นหนึ่งในต้นแบบการพัฒนาเมืองในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

 

        นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสกล่าวว่า ในการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และตรวจเยี่ยมโครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ระหว่างวันที่ 8-9 .. 64 ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์IOC (Intelligence Operation Center) ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการและรวบรวมข้อมูลระดับเมืองของเทศบาลป่าตอง โดยนำแพลตฟอร์มจัดเก็บมาใช้วางแผนบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของเมืองที่มีความซับซ้อนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการทำงานกับภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัด ได้แก่ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

        ทั้งนี้ ภายใต้การปฏิบัติงานของศูนย์ IOC ได้ติดตั้งกล้องซีซีทีวีบริเวณหาดป่าตองและทุกแยกจราจร มีการตรวจจับใบหน้า เพื่อตรวจสอบและติดตามผู้กระทำผิด และส่งการแจ้งเตือนสู่ศูนย์ฯ ก่อนนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนำไปใช้วางแผน บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของเมือง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และด้านอสังหาริมทรัพย์ 

 

        ผมยังได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการดำเนินโครงการเมืองอัจริยะ (สมาร์ท ซิตี้ของเทศบาลเมืองป่าตอง ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ เข้าไปร่วมสนับสนุน พบว่ามีความคืบหน้าและพัฒนาได้ดีมาก โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูล City data platform ทำให้บริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นเมืองตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองอื่น  ต่อไป” นายชัยวุฒิกล่าว

 

          นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานศูนย์ 191  Phuket Sandbox  ( ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตโดยการทำงานของศูนย์ฯ จะมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลของนักท่องเที่ยวและระบบติดตามตัวนักท่องเที่ยว กับด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ด่านตรวจคนเข้าเมืองทางบก ที่ด่านท่าฉัตรไชย ด่านตรวจคนเข้าเมืองทางน้ำ ที่ท่าเรืออ่าวฉลอง ท่าเรือรัษฎา และท่าเรืออ่าวปอศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลรัฐและเอกชนสถานี ตำรวจภูธรจังหวัด ตำรวจน้ำตำรวจท่องเที่ยว ศูนย์ประสานงานโรงแรม SHA Plus Manager ศูนย์ประสานงานสถานประกอบการ SHA Plus ศรชล.จังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้ รวมไปถึงหน่วยงานส่วนกลาง ทั้ง ศปกศบคและ ศบค.มท.

 

         รวมทั้ง มีการใช้ระบบติดตามตัวของแอปหมอชนะ สำหรับการติดตามตัวนักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งสัญญาณโลเคชั่นที่นักท่องเที่ยวอยู่ทุก  ครึ่งชั่วโมงมายังศูนย์ฯ ทำให้ทราบว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาภูเก็ตอยู่  จุดใด และหากนักท่องเที่ยวออกนอกพื้นที่ภูเก็ตระบบดังกล่าวก็จะแจ้งเตือนมายังศูนย์ฯเช่นเดียวกัน 

 

          ขณะเดียวกัน ทางจังหวัดภูเก็ตได้ยกระดับด่านตรวจทางบก ที่ด่านท่าฉัตรไชย และด่านตรวจทางน้ำ ที่ท่าเรือทั้งแห่ง ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสนามบินภูเก็ต มีการตรวจคัดกรองทั้งคน โรค และสิ่งของ

 

___________icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร