ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส ร่วมเวทีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565


           เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมด้วยนางสาวกัลยา ชินาธิวร ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานการประชุมฯ

 

            ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาความก้าวหน้าของการเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประกอบด้วย ด้านสารัตถะ และด้านประชาสัมพันธ์ โดยที่ประชุมได้มีการหารือประเด็นสำคัญ ได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าของผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (Key Deliverables) ตลอดจนข้อริเริ่ม/โครงการภายใต้แต่ละประเด็นสําคัญที่จะผลักดันในระหว่างการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย กำหนดการการประชุมสำคัญของเอเปค ปี 2565 การจัดการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย และการจัดทําวีดิทัศน์การรับมอบตําแหน่งเจ้าภาพเอเปคของไทย

 

*******************

 

 

 

 

 

 

 

 icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร