ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายกฯ อ้อนคนใต้ รักจังฮู้ ฝากปชช.รักสามัคคี และเรียนรู้ออนไลน์ ให้ทันโลกยุคดิจิทัล


         พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ .นครศรีธรรมราช พร้อมกับ คณะรัฐมนตรีเพื่อตรวจแผนการป้องกันอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำ จากนั้นก็ไปเยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชน .มะม่วงสองต้น โดยระบุว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะนำพาประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานของประเทศให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั่วประเทศโดยฝากประชาชนเรียนรู้ออนไลน์ ให้ทันโลกยุคดิจิทัล  

 

          

          นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าว บอกรักคนใต้ ว่า รักจังฮู้  พร้อมกับฝากให้ทุกคนรักกัน เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ขณะที่นาย ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม ได้เปิดเผยว่า ด้วยนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลขณะนี้ทางกระทรวงเตรียมที่จะเปิดศูนย์ดิจิทัลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในการเข้าถึงเเละเรียนรู้ระบบออนไลน์ ทั้งในเรื่องการส่งเสริมอาชีพ ค้าขาย การพัฒนาการเกษตร ร่วมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเเละเยาวชน ทั้งนี้ยังฝากเตือนภัยให้ประชาชนให้ระมัดระวังภัยจากการถูกหลอกหรือฉ้อโกงจากออนไลน์ ซึ่งถ้าประชาชนเดือดร้อนสามารถเเจ้งไปได้ที่หมายเลข 1212 ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

_______________icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร