ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“ชัยวุฒิ” โชว์วิสัยทัศน์เวที APEC Digital Future หนุนรัฐ-เอกชนผนึกกำลังสู้ภัยไซเบอร์และโซเชียล


       “ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส ร่วมเวที APEC Digital Future ผ่านระบบการประชุมทางไกล โชว์วิสัยทัศน์การพัฒนาและการขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของไทย เสนอไอเดียให้ภาครัฐร่วมมือกับภาคเอกชนในแต่ละเขตเศรษฐกิจเอเปค ผนึกกำลังรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และเครือข่ายสังคมออนไลน์

 

        วันนี้ (4 ..64) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสได้เข้าร่วมงาน APEC Digital Future ผ่านระบบการประชุมทางไกล พร้อมกับเข้าร่วมอภิปรายในเวทีเสวนาร่วมกับ Mr. David Clark รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลของนิวซีแลนด์ Ms. Anna Curzon เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ซีโร (Xero) และสมาชิกของสภาที่ปรึกษาภาคธุรกิจของเอเปค (APEC Business Advisory Council - ABAC) และ Mr. Mike Yeh รองประธานฝ่ายกฎหมายและนโยบาย บริษัท ไมโครซอฟท์ ประจำเอเชีย โดยได้มีการหารือในหัวข้อนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวทางการพัฒนา เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีส่วนร่วมของภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก 

 

        นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ได้แสดงวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนานี้ เกี่ยวกับการพัฒนา และการขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของไทย รวมถึงเสนอให้ภาครัฐร่วมมือกับภาคเอกชนในแต่ละเขตเศรษฐกิจเอเปค ตระหนักถึงการส่งเสริมความร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) การค้ามนุษย์ การสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค

 

       สำหรับงานเสวนาดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไมโครซอฟท์ และคณะทำงานด้านเอเปคของรัฐบาลนิวซีแลนด์ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปค โดยงานหลักจัดขึ้น  นครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ และผ่านระบบการประชุมทางไกล พร้อมกับถ่ายทอดสดผ่านระบบ APEC NZWebsite โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 150 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ระดับสูงและผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาล นักยุทธศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัย และสื่อมวลชน

 

        โดยในโอกาสนี้  รมว.ดีอีเอส ได้แสดงความยินดีกับความสำเร็จของนิวซีแลนด์ในฐานะเจ้าภาพเอเปค ปี 2564 และการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี 2565 อีกด้วย

 

______________icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร