ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามความก้าวหน้าการประกวดตราสัญลักษณ์ -การจัดทำร่างวีดิทัศน์การรับมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปคของไทย


        เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี.. 2565 ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล  ห้องประชุม 702 ชั้น 7 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัยเป็นประธานการประชุมฯ

 

         การประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาติดตามความก้าวหน้าของการจัดประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทย ในปี .. 2565 การจัดทำร่างวีดิทัศน์การรับมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปคของไทย ในปี .. 2564 (APEC Handover Video) และความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในคณะอนุกรรมการฯ

 

_________icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร