ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ETDA ประกาศผลแข่งขัน CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์ ทีมแอสเตอร์ ลาดกระบัง คว้ารางวัลชนะเลิศ สุดยอดโมเดลแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน ปี 64


          นายชัยวุฒิ ธนานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม (ดีอีเอสกล่าวปาฐกถาพิเศษ เนื่องในพิธีประกาศผลรางวัลชนะเลิศกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มุ่งเน้น การพัฒนากำลังคน (Workforce) ด้านดิจิทัลควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขันของประเทศด้วยเทคโนโลยีและบริการด้านดิจิทัล สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

          นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA  กล่าวว่า ETDA Business Hackathon “CRAFT IDEA พาชุมชนโกออนไลน์” ถือเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมาจากโครงการโค้ชดิจิทัลชุมชนที่ ETDA ได้ลงพื้นที่พัฒนาทักษะด้านอีคอมเมิร์ซแก่กลุ่มนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศให้พวกเขากลับไปเป็นโค้ชส่งต่อความรู้แก่คนในครอบครัว และคนในชุมชนของตนเองได้                

 

        เมื่อวันที่ 10 กันยายน สำหรับรอบตัดสิน ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดโมเดลแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร คือ ทีมแอสเตอร์  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร คือ ทีม Energen จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร คือ ทีมชิบะคุง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนอีก 7 ทีมที่เหลือ ได้แก่ 1. ทีม Winner Winner 2. ทีมผีเสื้อ 4 ตัว จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 3 .ทีมวาโนะคุนิ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4.ทีม 4 Husman Marketing จากมหาวิทยาลัยทักษิณ 5. ทีมชายสี่บะหมี่โหน่ง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6. ทีม OMENTITES จากมหาวิทยาลัยมหิดล 7. ทีม WAIROONIE จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 

        ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด หรือรับชมการประกาศผลรางวัลชนะเลิศ โครงการ ETDA Business Hackathon กิจกรรม “CRAFT IDEA  พาชุมชน โกออนไลน์” ย้อนหลัง ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand หรือ LINE : @etdahackathon  หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2346- 9000 หรือ โทร.083-327- 5085

 

______________icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร