ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“ชัยวุฒิ” ตรวจเยี่ยมศูนย์ไทยคมก่อนโอนทรัพย์สินสัมปทานสู่เอ็นที 11 ก.ย.นี้


       “ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส เยี่ยมชมความพร้อมในการปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมของ NT ที่สถานีดาวเทียมไทยคม ก่อนโอนทรัพย์สินจากสัมปทานสู่การบริหารจัดการของรัฐอย่างเป็นทางการ วันที่ 11 .นี้ ประสานงานลูกค้าไทยคมแล้วชูความพร้อมให้บริการต่อเนื่องโดยไม่สะดุด

 

       วันนี้ (9 .. 2564) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสพร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมความพร้อมในการปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชนหรือ NT  สถานีดาวเทียมไทยคม จังหวัดนนทบุรี โดยมีนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT กล่าวสรุปเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ภายหลังสิ้นสุดสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ

 

        นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงฯ และ NT ได้มีการเตรียมการและดำเนินการร่วมกันมาโดยตลอด รวมทั้งได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการขอใบอนุญาตต่างๆ เพื่อให้ NT สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ NT ได้ประสานงานกับผู้ใช้บริการวงจรดาวเทียมแล้ว ซึ่งภายหลัง 10 .. 64  จะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องแน่นอน

 

         ยืนยันว่า การให้ NT มาเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินในส่วนนี้ ได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนเป็นหลัก รวมทั้งผู้ใช้บริการจะสามารถได้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และภาครัฐได้ประโยชน์ โดยสามารถเสริมสร้างศักยภาพให้ภาครัฐมีโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความมั่นคงด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม สร้างโอกาสให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ และความสามารถในการควบคุมดาวเทียม รวมถึงสามารถให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อใช้งานวงโคจรดาวเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” นายชัยวุฒิกล่าว

 

________________icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร