ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ดีอีเอส หนุนระบบสื่อสารฯ อำนวยความสะดวกแก่ศูนย์พักคอยสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ฯ สังกัด กทม.อีก 10 แห่ง


       เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสพร้อมด้วย นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชนหรือ NT ลงพื้นที่ดูแลการติดตั้งโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ศูนย์พักคอยสถานีกลางบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ป่วยโควิด-19 ได้ใช้ในการปฏิบัติงานและรักษาตัวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งระบบทั้งหมดสามารถสนับสนุนภารกิจหลักของศูนย์ในการเป็นจุดรองรับผู้ป่วยติดเชื้อให้มาพักรักษาตัวแยกออกมาจากบ้าน ระหว่างรอส่งต่อรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ยังได้สนับสนุนระบบสื่อสาร ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบกล้อง CCTV เครื่องบันทึกภาพกล้องCCTV พร้อมอุปกรณ์ Monitor และระบบอินเตอร์คอมให้แก่ศูนย์พักคอยในสังกัดกรุงเทพมหานครอีกจำนวน 10 แห่ง  ประกอบด้วย ศูนย์กีฬารามอินทรา เขตบางเขน ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เขตจตุจักร ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตจตุจักรศูนย์เยาวชน เขตดอนเมือง ศูนย์พักคอยวัดมัชฌินติการาม เขตบางซื่อ ศูนย์พักคอยส่งเสริมและสนับสนุน เขตลาดพร้าว 1 ศูนย์พักคอยวัดราษฎร์นิยมธรรม เขตสายไหม ศูนย์พักคอยส่งเสริมและสนับสนุน เขตลาดพร้าว 2 ศูนย์พักคอยอาคารคลังสินค้าบริษัท อาร์ บี เอส โลจิสติกส์ จำกัด และศูนย์พักคอยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่ 

 

______________icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss