ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส-เอ็นที พัฒนาโซลูชั่นช่วยงาน ร.พ.ดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว


        นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสโพสต์ข้อความผ่านFacebook ระบุว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชนได้พัฒนา DE Home Isolation Solution เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการผู้ป่วยโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ที่ติดเชื้อโควิดจะติดต่อไปที่โรงพยาบาลด้วย Line และลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในระบบ ทางโรงพยาบาลสามารถใช้ ระบบนี้ ติดต่อกับคนไข้เพื่อทำการประเมินอาการ ถ้าเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ (สีเขียวก็สามารถที่จะ Home Isolation ได้ โดยโรงพยาบาลจะส่งยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นไปให้คนไข้ ร่วมกับการ Monitor อาการ ผ่านทางช่องทางLine OA และปรึกษาแพทย์ผ่านระบบ VDO Call เพื่อลดความแออัด โดยหากคนไข้มีอาการ (สีเหลืองหรือสีแดงโรงพยาบาลก็จะจัดหาเตียงรองรับได้ทันการ ซึ่งจะทำให้สามารถบริหารจัดการเตียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความสูญเสีย หากโรงพยาบาลใดมีความต้องการใช้ Solution นี้ สามารถติดต่อมาที่ผมได้ที่ chaiwut.t@mdes.go.th ผมและทีมงานจะติดต่อกลับท่านเพื่อจัดทำระบบนี้ให้โรงพยาบาลนำไปใช้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ขอบคุณครับ

 

______________icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร