ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ตรวจดีอีเอส ติดตามการดำเนินงานสำคัญตามภารกิจกระทรวงฯ เขตตรวจราชการที่ 7 จ.นราธิวาส


         เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564  นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นประธานการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ..2564 รอบครึ่งปีหลัง ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัด ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยมี ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วม  ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อติดตามการดำเนินงานที่สำคัญตามภารกิจกระทรวงฯ .นราธิวาส  (เขตตรวจราชการที่ 7) โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่ ได้สรุปผลการดำเนินงาน ความคืบหน้างาน/โครงการต่างๆ  รวมทั้งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการปรับตัวและรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมให้ข้อแนะนำ/แนวทางแก้ไขที่สอดคล้องกับนโนบายหลักของกระทรวงฯ รวมทั้งให้กำลังใจหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนในการร่วมมือร่วมใจกันทำงานบนพื้นฐานความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

 

________________

 

 

 icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร