ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รมว.ดีอีเอส สั่งการไปรษณีย์ไทย ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วงล็อกดาวน์ พร้อมหนุนโครงการแปลงกล่องพัสดุใช้แล้วเป็นอุปกรณ์ช่วยทีมแพทย์


        กรุงเทพฯ 20 กรกฎาคม 2564 – นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบนโยบายไปรษณีย์ไทยใช้ศักยภาพด้านการขนส่ง ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในช่วงการระบาดของเชื้อCOVID – 19 โดยร่วมกับ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชนและองค์การเภสัชกรรม เตรียมเปลี่ยนกล่องซองเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ บรรจุรวมใน “กล่องBOXบุญ” เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาล เพื่อกระจายสู่บุคลากรทางการแพทย์สู้ศึก COVID-19

 

         นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้มอบนโยบายให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มุ่งเน้นการช่วยเหลือเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการช่วยขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศ โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือประชาชนในด้านการลดต้นทุนค่าขนส่ง รวมถึงการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตร และอีกส่วนสำคัญคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นกำลังหลักในการขนส่งและการสื่อสาร เพื่อให้สอดรับกับความเป็นเพื่อนแท้ร่วมทาง” ของคนไทยในทุกสถานการณ์

 

         นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังได้ดำเนินโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX” ซึ่งไปรษณีย์ไทยทำหน้าที่ในการรวบรวมกล่องพัสดุ และซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วจากคนไทย ส่งต่อให้กับ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชนกว่า23,500 กิโลกรัม เพื่อแปรสภาพเป็นเตียงกระดาษสำหรับรองรับผู้ป่วย COVID-19 ส่งให้โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศไปเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังได้ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม ผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ บรรจุรวมใน “กล่องBOXบุญ” เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาล เพื่อกระจายสู่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นด่านหน้า ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับมือกับวิกฤต COVID-19 อีกด้วย

  

          แคมเปญไปรษณีย์ reBOX  เป็นกิจกรรมที่ไปรษณีย์ไทยได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 ซึ่งถือได้ว่าสอดรับกับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากปัจจุบันนั้นการส่งพัสดุ รวมถึงสิ่งของต่างๆผ่านบริการไปรษณีย์ไทย หรือแม้แต่กระทั่งบริษัทขนส่ง - แพลตฟอร์มค้าขายออนไลน์อื่นๆ มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยโครงการนี้จะช่วยให้กล่อง/ซองที่ไม่ใช้แล้ว กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคน ร่วมเป็นส่วนสำคัญในแคมเปญดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถรวบรวมกล่องซองทุกขนาด ทุกประเภท นำมาให้ที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือ จุดรับรวบรวมอื่นๆ เช่น กองบัญชาการกองทัพไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Shippop เป็นต้น ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564”


_________________icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร