ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“ชัยวุฒิ” ลุยช่วยผู้ป่วยโควิด ขอความร่วมมือ กสทช. ยกเว้นค่าบริการสายด่วนโควิด


           “ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส ลุยช่วยผู้ป่วยโควิด ขอความร่วมมือ กสทชยกเว้นค่าบริการเลขหมาย 4 หลักของ 8 เบอร์สายด่วน รวมถึงเลขหมายที่เกี่ยวข้อง และค่าส่งเอสเอ็มเอสสำหรับบริหารจัดการผู้ป่วยติดเชื้อที่ต้องกักตัวที่บ้าน

 

           นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสกล่าวว่า วันนี้ (19 .. 64) ตนได้ส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการพิจารณายกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้บริการเลขหมายแบบสั้น 4 หลัก ซึ่งเป็นเบอร์โทรสายด่วนขอคำปรึกษา และประสานขอเตียงสำหรับประชาชนกรณีติดเชื้อโควิด-19 ตลอดจนเลขหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าบริการข้อความสั้นสำหรับระบบบริหารจัดการผู้ป่วยติดเชื้อติดเชื้อโควิด ที่ต้องกักตัวที่บ้าน

 

             ปัจจุบันมีการจัดสรรสายด่วนของหน่วยงานรัฐ เพื่อรองรับการให้บริการข้อมูล ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ เช่น การขอรับคำปรึกษาในการปฏิบัติตน การหาเตียง หรือการเตรียมความพร้อมเมื่อพบว่าติดเชื้อการให้บริการ ได้แก่ เลขหมาย 1330,  1323, 1422, 1442, 1646, 1668, 1669 และ 1506 เป็นต้น 

 

          ผมได้ระบุเหตุผลการขอความอนุเคราะห์กับ กสทชไปแล้วว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรง และมีแนวโน้มที่จะระบาดอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้างมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน ในการนี้เพื่อให้การดูแล ป้องกัน แจ้งเตือนและให้ความช่วยเหลือประชาชน จึงมีความฉุกเฉินและเร่งด่วนในการจัดให้มีช่องทางเลขหมายด่วนเพื่อให้บริการข้อมูล และประสานขอความช่วยเหลือตามข้างต้น โดยหวังว่า กสทชจะเห็นถึงความเดือดร้อน และยินดีช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่วด่วนเพื่อผ่านพ้นภาวะความลำบากนี้” นายชัยวุฒิกล่าว

 

           ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายให้จัดทำระบบบริหารจัดการผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) โดยมอบหมายให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชนหรือ NT เป็นผู้ดำเนินการในเรื่อง SMS Gateway สำหรับส่ง OTP ไปยังผู้ป่วยเพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตนบนระบบออนไลน์ และเพื่อให้แพทย์สามารถติดต่อกับผู้ป่วยได้โดยสะดวกและไม่ผิดคน

 

          เนื่องจาก กสทชเป็นหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทผู้ให้บริการมือถืออยู่แล้ว เราจึงอยากขอความร่วมมือให้กสทชประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังโอเปอเรเตอร์ทุกราย ให้ประชาชนเข้าถึงเบอร์ติดต่อเหล่านี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชน และเป็นการร่วมมือร่วมใจกันช่วยให้ประเทศไทยผ่านวิกฤติในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19” นายชัยวุฒิกล่าว

 

____________icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร