ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส ร่วมประชุมผู้แทน AMCHAM พร้อมเชิญ บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มาลงทุนในเขต Digital Park ของไทย


          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกสภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ผ่านระบบการประชุมทางไกล พร้อมได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Overcoming COVID-19 Through Digital Transformation” โดยการประชุมดังกล่าวมีผู้แทนAMCHAM ในประเทศไทย และผู้แทนบริษัทอเมริกันเข้าร่วมกว่า 96 คน ในโอกาสนี้ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ได้แสดงความยินดีต่อการสร้างความร่วมมือกับบริษัทอเมริกันในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้บริษัทด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาลงทุนในเขต Digital Park ของไทยอีกด้วย

 

          ในช่วงต่อมา นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สศดสคสและ สกมชได้เข้าร่วมการประชุม AMCHAM Roundtable Meeting เพื่อหารือภาคเอกชนอเมริกันในเรื่องการเสริมสร้างทักษะดิจิทัล กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เมืองอัจฉริยะ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งนี้ ประเทศไทยยินดี และเปิดกว้างที่จะต้อนรับการลงทุนในไทยของภาคเอกชนจากสหรัฐอเมริกา

 

___________

 

 icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร