ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส หารือการกำหนดท่าทีของไทยในการขอเสียง/แลกเสียงสนับสนุนการเลือกตั้งในตำแหน่งต่างๆ ในเวทีการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 27


           เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 27 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล  ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญ อาทิ การกำหนดท่าทีของไทยในการขอเสียง/แลกเสียงสนับสนุนการเลือกตั้งตำแหน่งต่างสมาชิกสภาบริหาร (CA) และสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ (POC) และหารือการพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 27 รวมทั้งการหาเสียงเลือกตั้งทั้งสองสภาดังกล่าวในระหว่างการประชุมเต็มคณะของสภาบริหารของสหภาพสากลไปรษณีย์แห่งเอเซียแปซิฟิก (APPU) เป็นต้น

 

__________________icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร