ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส เดินหน้า เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานวางแนวทางช่วยเหลือ ผู้พิการ-ผู้มีรายได้น้อย – นักเรียนนักศึกษา


         เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานการประชุมคณะทำงานเสนอแนะแนวทางการดำเนินการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2564  ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมพิจารณาวาระสำคัญ ถึงแนวทางการช่วยเหลือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนพิการ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา ที่รับทราบการรายงานข้อมูลที่น่าสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สดชกสทชประกอบด้วย ข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและแนวทางการช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ถือบัตรฯ ข้อมูล ประสบการณ์และข้อเสนอแนวทางการช่วยเหลือด้านอินเทอร์เน็ตสำหรับคนพิการ นักเรียนนักศึกษา และผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น

 

_________________icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร