ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส เตรียมอนุมัติเลข 4 หลัก หนุน สธ.-หมอพร้อม เพื่อช่องทางบริการฉีดวัคซีน โควิด-19


          เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานประชุมคณะทำงานพิจารณาการขอรับการจัดสรรหมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ (แบบสั้น 4 หลักครั้งที่ 3-2564  ห้องประชุม801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ประชุมพิจารณาการขอรับจัดสรรหมายเลขโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  ตามที่ สธ.แจ้งว่าปัจจุบัน สธ.ได้มีการพัฒนา Line Official Account หมอพร้อม เพื่อสนับสนุนระบบการจองฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 2  ให้กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป  และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค จำนวน 16 ล้านคน ระยะที่ 3 สำหรับประชาชนทั่วไป ดังนั้น สธ.มีแผนในการจัดตั้ง Call Center เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการให้ข้อมูลที่อุปสรรคจากการจองฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อม ในการนี้ คณะทำงานได้เล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อบริการ อำนวยความสะดวกให้ประชาชน  ซึ่งการเพิ่มหมายเลข 4 หลัง นั้นเป็นช่องทางที่ง่ายต่อการจดจำ ดังนั้นจึงขอเชิญผู้แทนจาก สธ.มาชี้แจงความเป็นจำเป็นในการขอรับหมายเลขเพื่อพิจารณาในลำดับถัดไป

 

_______________

 

 

 

 icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร