ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส เร่งแก้ปัญหาข่าวปลอม นำกลไก IA/IR chat หนุนทุกกระทรวง-ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตอบชี้แจงภายใน 24 ชั่วโมง


            เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ครั้งที่ 2/2564   ห้องประชุม MDES 1 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมร่วมพิจารณาวาระสำคัญ ถึงแนวทางการจัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อออนไลน์ ซึ่งที่ประชุมนำเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จฯ ต่อคณะกรรมการ อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมได้แก่ การแต่งตั้ง โฆษกกระทรวง/ส่วนราชการ  ร่วมเป็นคณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ให้ทุกกระทรวงฯจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและแต่ละกระทรวงขึ้นโดยด่วน และให้กระทรวงดิจิทัลฯประสานงานกับกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในการนำข่าวปลอมลงในกลไก IA/IR chat ที่มีอยู่เพื่อให้กระทรวงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตอบชี้แจงภายใน 24 ชั่วโมง  รวมทั้งพิจารณาประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย   

 

_________________

 

 

 

 

 icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร