ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส ร่วมพิธีปิดงานเฉลิมฉลอง Girls in ICT 2021 ประเทศไทย ผ่านการประชุมทางไกล หนุนเยาวชน สตรี หันมาสนใจ ICT ให้มากขึ้น


             เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ร่วมกล่าวในพิธีปิดกิจกรรม Girls in ICT Day 2021 ของประเทศไทย ในรูปแบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีปิดจาก ITU องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) UNESCO UNICEF UNESCAP สำนักงาน กสทช. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา โดยปลัดกระทรวงฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ ITU ในฐานะผู้ริเริ่มจัดงานดังกล่าว ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมอบรมในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2564 ซึ่งดำเนินการสำเร็จไปด้วยดี โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ คือ การจัดฝึกอบรมให้แก่นักเรียนหญิงทั่วประเทศไทย อาทิ การสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ ความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและชายด้วยการสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลให้เด็กผู้หญิงหันมาสนใจใน ICT และการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ให้มากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปเผยแพร่ในชุมชน การสร้างอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในปีนี้มีจำนวนมากกว่า 200 คน มาจากโรงเรียนในหลายพื้นที่ของประเทศไทย อาทิ จังหวัดพิษณุโลก พังงา และสกลนคร  

 

****************

 

 

 

 icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร