ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส ร่วมเวที ESCAP หารือแผนปฏิบัติการข้อริเริ่มทางด่วนข้อมูลเอเชียแปซิฟิก AP - IS (2022 – 2026)


          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมการประชุม The First Meeting of The Drafting Group for Developing The Action Plan of The Asia - Pacific Information Superhighway [AP-IS] ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ผ่านระบบการประชุมทางไกล  ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการข้อริเริ่มทางด่วนข้อมูลเอเชียแปซิฟิก AP - IS (2022 – 2026) รวมถึงพัฒนาสิ่งที่ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องจากแผนฉบับเดิมAP - IS (2019 – 2022) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

______________icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร