ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“ชัยวุฒิ” ต้อนรับเอกอัครราชทูตรัสเซียหารือการส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัล-จับคู่ธุรกิจ


          “ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัล และสร้างโอกาสจับคู่ธุรกิจทั้งระดับภาครัฐและเอกชน ชื่นชมการดำเนินงานด้านต่อต้านข่าวปลอมของประเทศไทย

 

           วานนี้ (24 .. 64) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ได้ให้การต้อนรับ นายเยฟเกนี โตมีฮิน (H.E. Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ทั้งนี้ ฝ่ายรัสเซียแสดงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัล กับไทยโดยเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมแสดงความชื่นชมและสนใจการดำเนินการต่อต้านข่าวปลอมของประเทศไทย

 

           นอกจากนี้ ฝ่ายรัสเซียยังได้แสดงความประสงค์จัดงาน Forum ทั้งแบบออนไลน์และ face-to-face กับฝ่ายไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ภาครัฐและเอกชนของทั้งสองฝ่าย ได้มีโอการสร้างความร่วมมือหรือจับคู่ธุรกิจ ซึ่งฝ่ายไทยและรัสเซียได้เคยร่วมจัดงาน Russia – Thailand Technology Day เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จด้วยดี 

 

         ในการพบปะครั้งนี้ ฝ่ายรัสเซียยังได้มีการพูดถึงการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและการให้ทุนการศึกษา และต้องการร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย เช่นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้าและสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ(สกมช.)” นายชัยวุฒิกล่าว

 

          ในโอกาสนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้แสดงความขอบคุณและยินดีสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือกับฝ่ายรัสเซียอย่างเต็มที่ในทุกด้าน รวมถึงได้หารือในประเด็นการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยเรื่องความร่วมมือด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างกระทรวงพัฒนาดิจิทัล โทรคมนาคมและการสื่อสารมวลชนสหพันธรัฐรัสเซีย และกระทรวงดิจิทัลฯ 

 

           นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ในปี 2565 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบความร่วมมือภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปค (APEC) ซึ่งฝ่ายรัสเซียแจ้งว่า ผู้นำประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัสเซีย มีแผนจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้นำของทั้งสองประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีโอกาสพบปะ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

 

____________icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร