ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส ร่วมประชุม APPU ผ่านระบบ Online Conference ติดตามผลงาน APPC ประจำปี 2563


         เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมการประชุม APPU ผ่านทาง Online Conference  ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวาระที่น่าสนใจ อาทิ  รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยการไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก(APPC) ประจำปี 2563 ,การดำเนินงานของ APPC รวมทั้งแผนธุรกิจของ APPC ในช่วงปี .. 2565 – 2567 ที่ประชุมได้พิจารณาความคืบหน้าของโครงการกิจกรรมตามแผนธุรกิจของ APPC ในช่วงปี .. 2565 – 2567 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเกี่ยวกับ หลักสูตร/การฝึกอบรม/การจัดกิจกรรม  เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิธีการฝึกอบรมของ APPC ในการนี้ ทาง APPC ได้พัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรผ่านทางออนไลน์ขึ้น ประกอบด้วย หลักสูตรปกติ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพิเศษ จะเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ประเทศสมาชิกมีการเตรียมความพร้อม การพัฒนาธุรกิจใหม่  และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่วิทยาลัยกำลังจัดหลักสูตรขึ้น ส่วนการฝึกอบรมภายนอก ETP ได้กำหนดเป้าหมายไปยังประเทศหรือกลุ่มประเทศเฉพาะ ทำให้สามารถฝึกอบรมผู้คนได้จำนวนมากขึ้น สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ วิทยาลัยจะใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลออนไลน์ร่วมกันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเรียนรู้ก้าวไปข้างหน้าและให้สมาชิกได้มีการเชื่อมต่อกับชุมชนไปรษณีย์ 

 

______________icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร