ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส หนุน สดช.เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมด้านดิจิทัล ปี 2564 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2564


             สำนักงานคณะกรรมกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) โดยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคมพ.ศ.2564 เวลา 16.30 น. ตามกรอบนโยบาย 6 ด้าน โดยผู้สนใจยื่นขอรับทุนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ https://defund.onde.go.th

 

*********************icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร