ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ตรวจฯ ดีอีเอส ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด “บึงกาฬ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1


               เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 10 (จังหวัดบึงกาฬ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งที่ประชุมร่วมพิจารณาวาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายหลักของรัฐบาล อาทิ การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังโควิด 19 การจัดการแหล่งน้ำชุมชนภาคเกษตร ได้แก่ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ( คทช.) และการแก้ไขปัญหามลพิษทางอาการ และการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยได้ประชุมร่วมกับคณะตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวจี ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

 

*********************
 

 

 

 

 

 

 

 icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร