ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส ร่วมพัฒนานโยบายด้านไอซีทีที่สำคัญ ไทย-รัสเซีย ผ่านระบบประชุมทางไกลในเวที Russia – Thailand Technology Day


              เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานร่วมกล่าวเปิดการประชุม Russia – Thailand Technology Day ผ่านระบบประชุมทางไกล (video conference) ณ ห้องประชุม MOC ชั้น 6 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างผู้แทนกระทรวงดิจิทัล การสื่อสาร สื่อมวลชนแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและบริษัทเอกชนชั้นนำด้านไอซีทีของไทยและรัสเซียได้หารือเกี่ยวกับนโยบายและพัฒนาการด้านไอซีทีที่สำคัญของทั้งสองประเทศ รวมถึงได้เปิดโอกาสให้มีการนำเสนอข้อมูลของรัสเซีย ในเรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐาน และโทรคมนาคม

 

****************************icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร