ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
"พุทธิพงษ์" มุ่งผลักดัน National Single Window หวังแชร์ข้อมูลหลังบ้านภาครัฐให้เป็นหนึ่งเดียว ลดขั้นตอนการใช้เอกสารประกอบการทำธุรกรรมกับหน่วยงาน สร้างความโปร่งใส ประหยัดเงินค่าธรรมเนียมประชาชน


       นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสกล่าวว่า รัฐบาลพยายามผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ดิจิทัล ซึ่งก่อนหน้านี้มองว่าน่าจะต้องใช้เวลาพอสมควร แต่เมื่อทั่วโลกเกิดผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลทำให้ประชาชนมีการปรับตัวที่ดีในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งการปรับรูปแบบการทำงานที่บ้าน การค้าขายออนไลน์ หรือแม้แต่การใช้แอปพลิเคชันการสแกน QR Code เพื่อจับจ่ายใช้สอยทำธุรกรรมในโครงการต่าง  ของรัฐ  

 

        กระทรวงดิจิทัลฯ ได้เร่งผลักดันปรับรูปแบบการให้บริการในลักษณะของ National Single Window (NSW) เป็นระบบกลางเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การแชร์ข้อมูลหลังบ้านระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลด้วยกัน โดยเฉพาะเวลาที่ต้องไปติดต่อหน่วยงานราชการจะต้องถ่ายเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารอื่น  อย่างน้อย 5-6 ชุดเพื่อประกอบการการยื่นเรื่องในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งนอกจากจะต้องเตรียมเอกสารมากมายแล้ว ยังทำให้ระบบการถ่ายโอนข้อมูลเกิดความล่าช้า หากทุกกระทรวง ทบวง กรม ใช้การแชร์ข้อมูลในการยื่นเอกสารหรือขอใบอนุญาตต่าง  ที่ใช้แบบฟอร์มเดียวกันจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ ลดเอกสาร ป้องกันการทุจริตลงได้

 

         ทั้งนี้ การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือทำธุรกรรมทางกระทรวงต่าง  ก็จะต้องใช้สำเนาเอกสารที่เหมือนกันควรที่ทุกกระทรวงต้องปรับระบบหลังบ้านทำให้เชื่อมต่อข้อมูลที่ประชาชนใช้ติดต่อภาครัฐมารวมไว้ในที่เดียว เพราะทุกวันนี้ทุกอย่างเป็นดิจิทัลหมดแล้ว และความโปร่งใสก็จะเกิดขึ้น ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น  ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของหน่วยงานนั้น  เพราะตรวจสอบได้ว่าแบบฟอร์มที่ประชาชน หรือนักธุรกิจยื่นขอมาอยู่ที่ขั้นตอนไหน ใครดำเนินการเรื่องช้าเพราะใคร 

 

         โดยช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชนสพร.ได้เริ่มเปลี่ยนแบบฟอร์มในการยื่นทำธุรกรรมภาครัฐแล้วกว่า 70 แบบฟอร์ม  และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับกรมศุลกากร ให้สิทธิบริการระบบกลางเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (NSW) รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภาครัฐเอกชนและระหว่างประเทศ โดยในอนาคตเมื่อเปิดให้ยื่นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด ลดการจ่ายค่าธรรมเนียมลง ซึ่งนอกจากจะช่วยประชาชนประหยัดเวลาในการติดต่อราชการและยังประหยัดเงินด้วย


******************icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร