ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
รมว.ดีอีเอส เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดพังงา ชุมพรและระนอง


              2 พ.ย.63 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดพังงา ชุมพรและระนอง ณ โรงแรมเนินเขา รีสอร์ท พังงา ในการนี้ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งในที่ประชุมเน้นประเด็นปัญหาและข้อเสนอที่เห็นว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนของท้องถิ่นโดยเฉพาะที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลที่น่าจะดำเนินการใน 3 จังหวัดได้อย่างรวดเร็ว

 

*****************icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss