ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“พุทธิพงษ์” เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ กบส. ครั้งที่ 1/2563


              เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กบส.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม brainstorm ชั้น 22 สพธอ.  ทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาวาระสำคัญที่น่าสนใจ อาทิ  แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสำนักงาน กบส. ในปีงบประมาณ 2563 ร่างกรอบโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานฯ และร่างแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565 ) ของสำนักงานฯ สถานที่ตั้งสำนักงานฯ เป็นต้น
 
**************
 
 
 


icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร