ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“เนวินธุ์” แชร์ Best Practice ดีอีเอส หนุนบูรณาการใช้โครงสร้างไอทีลดเหลื่อมล้ำ


“เนวินธุ์” ผู้ช่วยรมว.ดีอีเอส ประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีร่วมกับประเทศสมาชิกไอทียู ในงาน WSIS 2020 ใช้เวทีแลกเปลี่ยนความเห็นและแนวปฏิบัติที่ดีของไทย โชว์ความสำเร็จเรื่องความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศลดความเหลื่อมล้ำ ภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ
 
นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า วันนี้ (8 กันยายน 2563) ได้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี ภายใต้งาน World Summit on the Information Society Forum (WSIS) 2020  ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกในกรอบสหประชาชาติสำหรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการพัฒนา และเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนาองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมถึงการกำหนดแนวทางการพัฒนาและสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน
 
ทั้งนี้ การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี เป็นการประชุมปิดที่มีผู้เข้าร่วมประชุมในระดับรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยเท่านั้น เพื่อหารือในเรื่องนโยบายที่ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีและการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างสังคมสารสนเทศ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี Mr. Houlin Zhao เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือไอทียู (ITU)  เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีรัฐมนตรีจากประเทศโดมินิกัน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม  
 
“ในการเข้าร่วมประชุมร่วมกับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิก ITU ครั้งนี้ ผมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและแนวปฏิบัติที่ดีของไทย ในเรื่องความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี ภายใต้ความสำเร็จของโครงการเน็ตประชารัฐ และประสบการณ์ของไทยในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19” นายเนวินธุ์กล่าว
 
สำหรับการประชุมในปีนี้ ได้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ แทนการประชุมในรูปแบบปกติ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 กิจกรรมของ WSIS จะประกอบด้วย การประชุมระดับรัฐมนตรี  การประชุม High-level Policy Sessions และ พิธีมอบรางวัล WSIS PRIZE 2020 
 
โดยในการประชุม High Level Policy Session ซึ่งจัดไปแล้วก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯ ได้เข้าร่วมประชุม และนำเสนอนโยบายด้านด้านดิจิทัลของไทย ที่ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ของทุกภาคส่วน

*************


icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร