ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“พุทธิพงษ์” เผยแฮคเกอร์พยายามเจาะระบบเว็บดีอีเอส


               “พุทธิพงษ์” เผยมีแฮคเกอร์พยายามเจาะระบบเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลฯ แต่สามารถแก้ไขได้ภายใน 1 ชม. ขณะที่ ไทยเซิร์ต เผยสถิติภัยคุกคามไซเบอร์รอบครึ่งปีแรก พบแนวโน้มการเจาะเข้าระบบองค์กร/หน่วยงานต่างๆ ลดลงจากช่วงต้นปี

 

                นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ว่า เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 27 ส.ค. ที่ผ่านมา มีผู้พยายามเจาะเข้าระบบเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลฯ (www.mdes.go.th) โดยเบื้องต้นพบว่าเป็นระบบที่เข้ามาทำให้การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์มีปัญหา ทำให้การประมวลผลล่าช้า ทั้งนี้ ไทยเซิร์ตใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้เว็บไซต์เกิดความเสียหาย

 

                ทั้งนี้ ความพยายามเจาะเข้าระบบ (แฮ็ก) จากผู้ไม่ประสงค์ดี ในอีกแง่หนึ่งก็เป็นกรณีตัวอย่างที่ช่วยทำให้เห็นจุดบกพร่อง และช่วยทดสอบระบบการป้องกัน ซึ่งหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน ควรให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวัง เพื่อปรับปรุงระบบให้มีความพร้อมรับมมือการโจมตีทางไซเบอร์ตลอดเวลา

 

                “ระบบการป้องกันของไทยเซิร์ต ทำให้เราสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที เว็บไซต์ไม่ล่มหรือเกิดความเสียหาย ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่า ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีที่พยายามแฮ็กเว็บไซต์ของกระทรวงเป็นใคร โดยข้อมูลล่าสุดพบว่าเป็นการโจมตีที่มาจากต่างประเทศ จึงต้องใช้เวลา ซึ่งถ้าหากเป็นการโจมตีจากแฮคเกอร์ในประเทศ เราจะสามารถให้ไอเอสพีช่วยตรวจสอบได้ " นายพุทธิพงษ์กล่าว

 

                 ขณะที่ รายงานสถิติภัยคุกคามประจำปี 2563 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ไทยเซิร์ต ระบุว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้  พบภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ รวม 1,474 ครั้ง โดยอันดับ 1 คือการโจมตีด้วยโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายให้กับระบบคอมพิวเตอร์ หรือมัลแวร์ (Malicious code) คิดเป็นสัดส่วน 36% ส่วนการโจมตีในรูปแบบความพยายามเจาะเข้าระบบ (Intrusion Attempts) อยู่ที่ 72 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วน 4.9% 

 

                  อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า ประเทศไทยเผชิญภัยคุกคามในรูปแบบความพยายามเจาะเข้าระบบลดลงอย่างต่อเนื่อง จากช่วงปี 2561-2562 ที่อยู่ในตำแหน่งอันดับต้นๆ ด้วยสัดส่วน 44% และ 42% ตามลำดับ ขณะที่ในปี 2563 สถิติรายเดือนของการถูกโจมตีในรูปแบบนี้ก็แนวโน้มลดลง โดยในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ มีจำนวน 22 และ 30 ครั้ง แต่จากนั้นอยู่ในระดับเลขหลักเดียว

 

                   นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า หากหน่วยงานใดเป็นกังวลด้านความปลอดภัย สามารถติดต่อมาที่กระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อประสานให้ไทยเซิร์ตช่วยตรวจสอบความผิดปกติของระบบและแก้ไขปัญหา ซึ่งมีทีมงานคอยมอนิเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง

 

************icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร