ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“พุทธิพงษ์” ร่วมหารือแนวทางพัฒนาระบบหนังสือเดินทางสุขภาพ ติดตามผู้เดินทาง-นักท่องเที่ยว ป้องกัน COVID-19


                นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาระบบหนังสือเดินทางสุขภาพ Digital Health Passport Application (DHP) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเด็นดังกล่าวร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อรูปแบบการใช้งานของระบบบัตรสุขภาพ ณ ห้องประชุม 1801 วิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ โดยก่อนหน้านี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอความร่วมมือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. สนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชั่น Digital Health Passport Application (DHP) เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสุขภาพของผู้เดินทาง ตลอดจนการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ หน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์สามารถนำไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากประวัติการเดินทางของผู้ใช้บริการ และระงับการแพร่ระบาด สร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับประเทศ

 

*****************icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร