ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“พุทธิพงษ์” เยี่ยมชมผลสำเร็จศูนย์ดิจิทัลชุมชน จ.ระยอง ระหว่างร่วม ครม.สัญจร เร่งชุมชนพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์จากศูนย์ฯ


                นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ และเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 ในโอกาสนี้ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด เยี่ยมชมตัวอย่างความสำเร็จของโครงการเน็ตประชารัฐ และศูนย์ดิจิทัลชุมชนใน 3 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง, วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง หมู่ที่ 6 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง และจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่หมู่ 5 บ้านเกษตรศิริ ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ให้ความมั่นใจเดินหน้าสนับสนุนการขยายจำนวนศูนย์ดิจิทัลชุมชนครอบคลุม 250 แห่งในปีนี้ และตั้งเป้าเพิ่มต่อเนื่องปีต่อไป หวังเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของเยาวชนและคนในพื้นที่ เข้าถึงความรู้ใหม่ๆ และประยุกต์ใช้ในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน

 

                ในการนี้ รัฐมนตรีฯ ได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากศูนย์ดิจิทัลชุมชน ที่นอกเหนือจากการอบรมให้ความรู้และการชายสินค้าออนไลน์ ควรเพิ่มในเรื่องของการท่องเที่ยว การสาธารณสุข และความรู้ในท้องถิ่น การค้นคว้าหาความรู้ โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป อีกทั้ง เร่งรัดพัฒนาเชิงรุกให้ชุมชนการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ ได้สะดวกและง่ายขึ้น

 

**************icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร