ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดีอีเอส เร่งพัฒนาแอปฯ ติดตามตัวป้องกันโควิด เตรียมความพร้อมก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ


นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามตัวชาวต่างชาติ เตรียมความพร้อมป้องกันโควิดก่อนการเปิดประเทศต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของไทย

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดีอีเอส เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบูรณา การแอปพลิเคชั่นในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Think Big ชั้น 20 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม สำนักงานตรวจ คนเข้าเมือง และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมหารือและรายงานความคืบหน้าของการพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามตัวชาวต่างชาติ ก่อนการเปิดประเทศรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทดลองนำร่อง Thailand Elite Card ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาแอปฯ ติดตามตัว และจะเร่งดำเนินการพัฒนาแอปฯ ให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ภายในเดือน ต.ค. นี้

                                                                   *******************************


icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร