ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ แนะชาวนครสวรรค์เล่าเรื่องสินค้าชุมชนขายออนไลน์ผ่านThailandpo stmart.com และใช้เน็ตประชารัฐ-ศูนย์ดิจิทัลชุมชนในพื้นที่ให้คุ้มค่า


              นางคนึงนิจ คชศิลาหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วย นางอำไพ จิตรแจ่มใส หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเ
ศรษฐกิจและสังคม ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ กศน. อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ซึ่งได้รับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากกระทรวงดิจิทัลฯ ไปตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ และมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีมีสภาพพร้อมใช้งาน มีการจัดฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่าง โดยเฉพาะในเรื่อง e-Commerce ซึ่งในปัจจุบันประสบความสำเร็จในการรวมกลุ่มเพื่อผลิตมาลัยดอกมะลิ ทำจากกระดาษทิชชู่ ขายผ่านทาง Social Network สร้างรายได้เสริมให้กับคนในกลุ่มฯ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้แนะนำช่องทางการขายสินค้าเพิ่มเติมผ่านทาง Thailandpostmart.com และเสนอแนะให้มีการทำ Story ของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและคุณค่าให้กับสินค้า ต่อมาได้เดินทางไปติดตามการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ณ จุดบริการ Wi-Fi ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ ๙ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีประชาชนเห็นถึงประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตโดยได้ดำเนินการขอติดตั้งไปใช้งานที่บ้าน และตรวจเยี่ยมจุดให้บริการ Wi-Fi หมู่บ้าน คลองโพธิ์ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคิรี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในการส่งข้อมูลให้ส่วนราชการเพื่อขอรับบริการหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากภาครัฐ นอกจากนี้ได้ให้กำลังใจเน็ตอาสาประชารัฐของหมู่บ้านและกระตุ้นการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐในการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในชุมชน


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss