ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“ทีโอที” เปลี่ยนตู้โทรศัพท์สาธารณะ เป็น ตู้ตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19


16 เม.ย.63 ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการและ รก.กจญ.พร้อมคณะผู้บริหาร ทีโอที ร่วมส่งมอบตู้ COVID-19 Test Station ให้กับนายแพทย์ อนุกูล ไทยถานันดร์ ผอ.รพ.สมุทรสาคร แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผอ.รพ.กระทุ่มแบนและนางอุดมพร ทรัพย์บวร หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม รพ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อนำไปเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกของบุคลากรทางการแพทย์ในการเก็บสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเพื่อตรวจสอบหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัยจาการติดเชื้อแล้ว ยังช่วยลดการใช้บุคลากรได้อีกด้วย ทั้งนี้ ทีโอที สมุทรสาคร ได้มีการนำตู้โทรศัพท์สาธารณะมาประยุกต์ดัดแปลงเป็นตู้ตรวจผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางแพทย์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการร่วมกันต่อสู้กับโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน

                                                                      ---------------------------------------------------------

แหล่งข้อมูลและภาพ : ทีม PR บ. ทีโอที จำกัด (มหาชน)


icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร