ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญพร้อมรับฟังปัญหา-อุปสรรคของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี


           นางคนึงนิจ คชศิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นางอำไพ จิตรแจ่มใส หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ ได้แก่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานบริการลูกค้า บมจ.ทีโอที กาญจนบุรี สำนักงานบริการลูกค้า กสท โทรคมนาคม กาญจนบุรี และสำนักงานไปรษณีย์จังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน อาทิ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ความคืบหน้าด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดกาญจนบุรี โครงการเน็ตอาสาประชารัฐ โครงการ Asean Digital Hub โครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce งานด้านอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น จากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐของเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ณ จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ หมู่ 5 บ้านวังน้ำเขียว ตำบลศรีมงคล และหมู่ 4 บ้านหนองขอน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค รวมถึงจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ หมู่ 4 บ้านห้วยกบ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี และศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ กศน.ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีicon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร