ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี เร่งติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญของกระทรวงดิจิทัลฯ


         นางคนึงนิจ คชศิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นาง ปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ ได้แก่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานบริการลูกค้า บมจ.ทีโอที สุพรรณบุรี สำนักงานบริการลูกค้า กสท โทรคมนาคม สุพรรณบุรี และสำนักงานไปรษณีย์จังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆ อาทิ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 โครงการภายใต้แผนงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce งานด้านอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น รวมทั้งได้เข้าพบหารือข้อราชการเกี่ยวกับภารกิจด้าน Smart City กับนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลวังยาง ณ โรงเรียนวัดสัปรสเทศ อำเภอศรีประจันต์ และพบปะพูดคุยกับเน็ตอาสาประชารัฐ ณ จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ ศาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านคลองชะอม ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

****************************************icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss