ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อกระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย โดยมุ่งแก้ไขปัญหาทุจริตในการต่อสู้กับปัญหา เพื่อประกาศให้ประชาชนชาวไทยและนานาประเทศทราบถึงการดำเนินการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตของประเทศไทยและเจตจำนงของคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ฯ กล่าวในงานว่า “หากการทุจริตในประเทศไทยลดลงจนหมดไปได้ ประเทศไทยจะก้าวไปสู่ความเข้มแข็งและความยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยการสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยบวกกับข้อกฎหมายที่ต้องมีการปรับปรุง แก้ไขให้ทันสมัย” พร้อมนำผู้ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลคะแนนสูงสุดในประเภทรัฐวิสาหกิจ อันดับที่ 6 ด้วย.


icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร