เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้ โดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

เปิดใช้งานตลอด
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการ ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการใน สาระสำคัญของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วย ให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม MDES ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการติดตามการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ “อุดรธานี”


เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าพบ นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อหารือข้อราชการ และประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงการเป็น Smart City ด้วยกลไกการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยการใช้ Government Innovation Lab ณ ห้องประชุมสบายดี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีได้กำหนดแผนแม่บทในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “เมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ ได้แก่ 1) Smart Economy (การส่งเสริมการทำการค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ หรือ Tourism & MICE) 2) Smart Environment 3) Smart People และ 4) Smart Living รวมทั้งมีแนวคิดในการพัฒนาแพลตฟอร์ม “UD – อยู่ดี มีกิน” ซึ่งรวมประเด็นด้านการยกระดับเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ รวมถึงยกระดับตลาดผ้าทอบ้านนาข่าให้เป็น Smart Market พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา มีส่วนร่วม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การสนับสนุนการพัฒนา Smart City ของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งในปี 2564 ได้วางกรอบแนวคิดด้าน Smart Economy ให้สามารถเชื่อมโยงกับ Global Platform อาทิ Chatbot, Line, Facebook, Lazada, Shopee เป็นต้น โดยมีแนวคิดที่จะใช้การขับเคลื่อน Smart City เป็นปัจจัยหลักสนับสนุนการขอเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “พืชสวนโลก” ในปี 2569 ด้วย นอกจากนี้ นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ยังได้เสนอแนะเพิ่มเติมให้จังหวัดอุดรธานีร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น AIS, DTAC, TRUE ฯลฯ ในการพัฒนาบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Free Internet) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการพัฒนาในเรื่อง Digital Literacy ให้แก่ประชาชนเพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยี ตลอดจนได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ กองทุนดีอี ซึ่งจังหวัดอุดรธานีสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาตามแผนแม่บท Smart City ได้อีกทางหนึ่ง


icon-phone 02-141-6747, 02-141-6978 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email   Contact email.
icon-email   Contact email.
icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss