ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"


                  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี งาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" โดยได้รับเกียรติ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

              ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นางอาทิตยา สุธาธรรม รองปลัดกระทรวงฯ และนางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นผู้นำพาคณะเข้าศึกษาดูงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ในวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑

 

*********************icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร