ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดตัวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “PDPA Privacy for All” ดึงพันธมิตรมีส่วนร่วมในกฎหมายฉบับนี้


                    นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาแนะนำกฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “PDPA Privacy for All” ภายใต้ธีมงาน “คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดูแลทุกภาคส่วน ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคง ทันสมัย ทั่วถึงและเท่าทัน” โดยมีนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนพันธมิตรผู้ให้การสนับสนุน บรรดานักธุรกิจ ห้างร้าน เอกชน และผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 1,200 คน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 โดย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้ มีผู้คนให้ความสำคัญเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทต่างๆ เชื่อทุกคนมีความปรารถนาดีที่ไม่อยากจะทำผิดกฎหมาย เพราะเรื่องนี้มีผลกระทบกับความเข้าใจกับภาคธุกิจและประชาชน ซึ่งเป็นมิติใหม่ที่กำลังจะดำเนินการกัน แม้กระทั่งข้อมูลภาครัฐก็ต้องปรับตัวเช่นกัน ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ ถือเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ เพราะรู้ว่าเทรนด์ของสังคมจะเป็นรูปแบบใด มีจำนวน 70% ของ Data-driven Platforms (การทำงานภายใต้การตัดสินใจด้วยข้อมูล) ซึ่งจะเชื่อมโยงการทำงานของ Big Data ด้วย ทั้งนี้ อยากให้เกิดความสบายใจว่า กระทรวงฯ จะเดินหน้าเรื่องนี้กันอย่างแน่นอน โดยจะทำให้รอบคอบ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ขณะเดียวกันก็อยากให้เปิดใจกว้างรับฟังข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์จากการเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล อยากได้ข้อมูลและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง ธุรกิจจะต้องปรับตัวอย่างไรในอนาคต มีข้อมูลเริ่มต้น เรื่องของ E-Government  โดยอยากให้คิดว่า กฎหมายฉบับนี้ เป็นของทุกคน และจะได้ใช้กฎหมายฉบับนี้ไปด้วยกัน คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมต้อนรับนักลงทุนใหม่ๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล

 

*******************

 icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss