ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผลการศึกษาภายใต้โครงการของสำนักงาน

สคส. เอกสารผลการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎหมายลำดับรอง กลุ่มที่ 1 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564) <<เข้าชม>>

สคส. เอกสารผลการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎหมายลำดับรอง กลุ่มที่ 2 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564) <<เข้าชม>>

สคส. เอกสารผลการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎหมายลำดับรอง กลุ่มที่ 3 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565) <<เข้าชม>>
 


icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร