ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลดไฟล์: ดัชนีประจำแฟ้ม 9(5).pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: ดัชนีประจำแฟ้ม 9(6).pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: ดัชนีประจำแฟ้ม 9(8)_3.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: สรุปงาน ITU 9(7).pdf


icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร