ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พันตำรวจโท อนุรักษ์ จิรจิตร

ceo
พันตำรวจโท อนุรักษ์ จิรจิตร
ประจำสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการ
ประวัติการศึกษา
  • ๐ โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 86 วิทยาศาสตร์บันทิต สาขาวิชา วิศกรรมเครื่องกลเรือ
  • ๐ โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 29
ประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง
  • ๐ ปี 2562 – ปัจจุบัน ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  • ๐ รองผู้กำกับ ปฏิบัติราชการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายใน กองกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • ๐ ปฏิบัติราชการชายแดน ในพื้นที่สู้รบ สามจังหวัดชายแดนใต้ ปี พ.ศ. 2549-2552
อื่นๆ
  • ๐ โทรศัพท์ : 02-141-6632
  • ๐ อีเมล : ed-alcohol@hotmail.com
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร