ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล

ceo
นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
ประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง
  • ๐ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2562
  • ๐ ประธานสภานายจ้างอาเซียน (ACE)
  • ๐ คณะอนุกรรมการการจัดทำการศึกษาผลกระทบด้านแรงงาน สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2561
  • ๐ กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างในกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 18 พ.ศ. 2560—2563
  • ๐ ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอชญากรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • ๐ ที่ปรึกษาอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
  • ๐ ผู้แทนนายจ้างไทยเข้าร่วมประชุมใหญ่องศ์การแรงงานระหว่างประเทศ International Labour Conference (ILC) สมัยที่ 106 ณ กรุงเทเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์ พ.ศ. 2560
  • ๐ ประธานบริหาร บริษัท สโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ จำกัด
อื่นๆ
  • ๐ โทรศัพท์ : 02-141-6632
  • ๐ อีเมล : Kunanantakul9@hotmail.com
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร